Mắm Cá Niên 200g

50.000

Mắm Cá Niên hủ 200g – Đặc Sản Sơn Hà

Sản phẩn được chứng nhận Ocop

Sản phẩm Của HTX Nông Nghiệp Sạch Sơn Hà.

Liên hệ 0911212167

Danh mục: