Chuối Hột Rừng Sấy Khô 500g

50.000

Chuối Hột Rừng Sấy Khô: Sản phẩm của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn Thủy; Túi Zip 500g.

Danh mục: