HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH SƠN HÀ

Địa chỉ Thôn Nước Tăm – Xã Sơn Thượng – Huyện Sơn Hà – Quảng Ngãi.

+ Điện thoại: 0911.212.167

+ Email: hoangbaonghia@gmail.com

Người đại diện Phạm Đình Nghĩa

Mã số thuế: 4300817576