Khổ Qua Rừng Sấy Khô 100g

40.000

Khổ Qua Rừng Sấy Khô: Được thu hái trong rừng và một phần được trồng theo chuẩn Vietgap. Sấy khô bằng công nghệ sấy lạnh theo hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP; Túi 100g

Danh mục: